Logo_inspectie_van_het_onderwijs_logo_goed

Hoe geven Nederlandse scholen momenteel aandacht aan hun (cognitief) best presterende leerlingen? Kunnen andere scholen en instellingen daar inspiratie of ideeën uit opdoen? En welke vragen kunnen ze zich daartoe stellen? Dat staat in de brochure ‘Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen?’. Dit meldt de onderwijsinspectie.

In de brochure staat informatie over de huidige stand van zaken. Ook zijn de resultaten van het onderzoek ‘Onderwijs aan de best presterende leerlingen in primair en voorgezet onderwijs’ dat de inspectie afgelopen jaar deed in de brochure te vinden.

In de brochure worden drie aandachtsgebieden onderscheiden die van belang zijn voor het onderwijs aan deze leerlingen: schoolcultuur en een aangepast aanbod, differentiëren, doelen stellen en kwaliteitszorg. Deze drie gebieden staan niet op zichzelf, ze beïnvloeden en versterken elkaar. Ze zijn daarom alle drie belangrijk bij het vormgeven van het onderwijs aan de best presterende leerlingen.

Scholen in het primair en voorgezet onderwijs ontvangen de brochure medio mei per post. De Onderwijsinspectie hoopt dat de uitkomsten van het onderzoek scholen helpt een volgende stap te zetten in het onderwijs aan hun best presterende leerlingen.

© Nationale Onderwijsgids