Logo_gezondeschool

Vorig jaar had de Gezonde School een klankbordgroep voortgezet onderwijs waar veel gebruik van werd gemaakt. Dit beviel erg goed. Daarom wil de Gezonde School ook voor dit jaar weer klankbordgroepen oprichten: 1 voor primair onderwijs, 1 voortgezet onderwijs en 1 voor het mbo. Zij denken mee over inhoudelijke thema’s en vraagstukken. Bij deelname krijgt u een vergoeding. 

Wat vraagt dit van u?
De Gezonde School is van plan om u dit jaar vier keer een mail te sturen waarin verschillende vragen worden voorgelegd. Deze vragen kunnen afkomstig zijn van de Gezonde School en partners.

Vergoeding
Aan het eind van dit jaar krijgt u een vergoeding. Daarvoor zijn er wel wat eisen. Uw feedback moet een goede, voldoende uitgebreide en gefundeerde reactie zijn. Soms kan het zijn dat u uw feedback verder moet toelichten of onderbouwen. Wanneer u zich opgeeft, worden de spelregels nader toegelicht. U kunt er van uit gaan, dat u ongeveer 1 a 2 uur tijd nodig heeft voor een goede reactie op een mail.

Per reactie ontvangt u 25,00 euro. Voor het beantwoorden van 4 mails ontvangt u dus 100,00 euro.

Wilt u meedoen?
Bent u een onderwijsprofessional uit po, vo of mbo en vindt u het leuk om Gezonde School te helpen versterken? Geeft u zich dan op voor de klankbordgroep. Stuur uiterlijk 24 april een reactie met een korte motivatie naar gezondeschool@rivm.nl.Op basis van de reacties wordt een selectie gemaakt. In totaal worden er ongeveer 10 leden per klankbordgroep gezocht.

© Nationale Onderwijsgids