Normal_scholieren_leerlingen_marant_cursus

Voor het eerst bundelen het ministerie van Onderwijs, het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) hun belangrijkste cijfers op het gebied van onderwijs op één website. Onderwijsincijfers.nl vervangt de publicaties Kerncijfers van het ministerie van Onderwijs en het Jaarboek Onderwijs van het CBS. De website bevat in totaal zo’n 115 kengetallen en ruim 400 grafieken en interactieve kaarten over het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs. Dit meldt de Rijksoverheid.

Nederland telt 642 scholen voor voortgezet onderwijs. Op het HBO zitten 445.900 studenten, van wie 51,4 procent vrouw is. In de Europese Unie is het percentage voortijdig schoolverlaters 12 procent. Van elke honderd leerlingen die op de basisschool beginnen, halen er uiteindelijk dertien een master. Van de studenten die het HBO na schooljaar 2011/’12 verlieten, had meer dan drie kwart op 1 oktober 2012 een baan. En in Nederland is 40,2 procent van de beroepsbevolking middelbaar opgeleid. Deze actuele cijfers over het onderwijs in Nederland zijn vanaf vandaag te raadplegen op www.onderwijsincijfers.nl.

Naast de kengetallen biedt Onderwijs in Cijfers ook uitgebreide thema-analyses. Dit zijn artikelen met analyses van datasets van het ministerie van Onderwijs, het CBS en DUO. Vanaf vandaag is zo’n analyse beschikbaar over de effecten van versnelling in het basisonderwijs. 

© Nationale Onderwijsgids