Normal_dyslexie_lezen_school_kinderen_onderwijs

Onderzoekers van de universiteit van Georgetown, Verenigde Staten, hebben met onderzoek aangetoond dat onze hersenen bekende woorden als geheel zien. Ze worden niet gezien als een groep letters, of lettergrepen, die na elkaar verwerkt moeten worden. Deze resultaten kunnen van belang zijn voor het leesonderwijs aan mensen met leesproblemen, zoals dyslectici. Dit meldt Onze Taal.

Uit het onderzoek is gebleken dat neuronen in een bepaald hersengebied anders reageren op bekende woorden dan op onbekende woorden. In het onderzoek werd gewerkt met zogenoemde pseudowoorden, woorden die niet bestaan, maar wel lijken op echte woorden. Proefpersonen kregen 150 van deze woorden te zien. De neuronen in de hersenen zagen de woorden als 'onzinwoorden'. Nadat de proefpersonen de pseudowoorden hadden aangeleerd, bleken de neuronen op de woorden te reageren alsof het echte woorden waren. Het woordbeeld werd herkend. Uit het onderzoek zou blijken dat het mogelijk beter voor het leesonderwijs is om woorden als een geheel te zien, dan om ze letter voor letter te spellen.

© Nationale Onderwijsgids