Normal_gezond

Scholen hebben in totaal 1775 aanvragen ingediend voor extra hulp om aan de slag te gaan met gezondheid op school. De meeste aanvragen kwamen vanuit het basisonderwijs, dit waren er 1389. Vanuit het voortgezet onderwijs kwamen 324 aanvragen en vanuit het mbo kwamen er 53. De belangstelling zou aantonen dat de geboden ondersteuning aansluit bij de behoefte van scholen. Dit meldt de PO-Raad.

Het project Gezonde School is in 2012 van start gegaan. Inmiddels zijn er vier ondersteuningsrondes geweest waarin scholen een aanvraag konden indienen. Sinds 2012 zijn er in totaal ruim 4300 aanvragen ingediend. Dit jaar is een recordaantal.

Voor de aanvraag kunnen de scholen kiezen uit verschillende mogelijkheden. Zo kunnen ze een gratis advies-op-maat krijgen van een Gezonde School-adviseur over gezondheidsactiviteiten en passende maatregelen. Scholen kunnen een bijdrage in de kosten ontvangen of extra hulp krijgen bij het uitvoeren van een Gezonde School-activiteit op school. Ook kunnen scholen een vergoeding krijgen voor taakuren van eigen medewerkers voor het maken of uitvoeren van het schoolgezondheidsbeleid.

Half mei horen de scholen die een aanvraag hebben ingediend of deze wordt gehonoreerd. In de beoordeling wordt de verdeling over de schooltypes meegenomen en of een school in een Jongeren Op Gezond Gewicht gemeente ligt. De activiteiten worden vervolgens in het nieuwe schooljaar uitgevoerd. 

© Nationale Onderwijsgids