Logo_inspectie_van_het_onderwijs_logo_goed

Het traject Excellente Scholen 2015 heeft 202 aanmeldingen binnen gekregen. Hiermee is het aantal aanmeldingen opnieuw hoger dan het jaar ervoor. Steeds meer scholen grijpen het traject aan om de hoge ambities in hun dagelijks onderwijs te tonen en verder te ontwikkelen. Vorig jaar kreeg de jury Excellente Scholen 187 aanmeldingen binnen, waarvan 106 begin dit jaar beloond werden met het predicaat Excellente School 2014. 

Voor het primair onderwijs zijn er 67 aanmeldingen binnengekomen. Van deze aanmeldingen zijn er zestig voor het regulier en zeven voor het speciaal basisonderwijs. Opvallen is het aantal aanmeldingen uit het voortgezet onderwijs, hiervoor zijn in totaal 111 aanmeldingen binnengekomen. Deze bestaan uit tien voor praktijkonderwijs, veertig voor vmbo, 25 voor havo en 36 voor vwo. Tot slot het speciaal onderwijs, hiervoor zijn 24 aanmeldingen binnengekomen. Waarvan 17 voor speciaal onderwijs en zeven voor het voortgezet speciaal onderwijs.

De inspectie start nu met de beoordeling van de algemene onderwijskwaliteit. In mei en juni verzorgen de kandidaat-excellente scholen een korte presentatie voor de onafhankelijke jury onder leiding van Jet de Ranitz. Na de zomervakantie bezoekt de jury vervolgens de scholen die nog meedingen naar het predicaat waarop de jury eind 2015 de geselecteerde scholen voordraagt aan de Inspecteur-generaal van het Onderwijs. In januari 2016 worden de predicaten uitgereikt. Anders dan in voorgaande jaren is het predicaat drie jaar geldig.

Het is de vierde keer dat het traject Excellente School wordt georganiseerd voor scholen die excellent onderwijs bieden aan hun leerlingen en daarmee een voorbeeld zijn voor andere scholen. Het is de eerste keer dat de organisatie van het traject onder verantwoordelijk van de inspectie valt.

© Nationale Onderwijsgids