Normal_family_reading_hour

Eerder deze week werd bekend dat wethouder Hugo de Jonge van Rotterdam in gesprek wil gaan met ouders die hun kinderen thuis onderwijs geven. Hij wil hen overhalen hun kinderen in te schrijven op een school. Volgens bronnen op het Rotterdamse stadhuis is dit initiatief mede ingegeven door angst voor islamitische radicalisering. Dit meldt het Reformatorisch Dagblad.

In Rotterdam krijgen 33 kinderen uit vijftien gezinnen thuisonderwijs. De ouders hebben vrijstelling van de leerplicht gekregen voor hun kinderen op veelal levensbeschouwelijke gronden. Zij menen dat er in de buurt geen geschikte school is die past bij hun levensbeschouwelijke opvattingen. Acht kinderen in Rotterdam zijn vrijgesteld omdat hun ouders hen willen onderwijzen in de salafistische leer, een fundamentalistische stroming in de islam. Volgens het stadsbestuur worden deze kinderen zo blootgesteld aan radicale opvattingen zonder dat daar enige vorm van toezicht op is.

In reactie op het voornemen van wethouder De Jonge om het thuisonderwijs te ontmoedigen, zo niet af te schaffen, stelden SGP-Kamerlid Bisschop en Kamerlid Voordewin van de ChristenUnie schriftelijke vragen aan staatssecretaris Dekker van Onderwijs. De twee Kamerleden vinden dat de gemeente Rotterdam eerlijke informatie aan de betreffende informatie moet bieden over hun rechten en plichten. Ook willen Bisschop en Voordewinde dat de staatssecretaris Rotterdam erop wijst dat het in het komende schooljaar in ieder geval niet tot een verbod op thuisonderwijs kan komen.

De Tweede Kamer lijkt niet voor een verbod op thuisonderwijs te zijn. Zij zoeken de oplossing in meer toezicht en zekerheid dat de lessen daadwerkelijk plaatsvinden. Wethouder De Jonge wil nog niet reageren in de media.

© Nationale Onderwijsgids