Normal_kinderen_les_tekenen_spel_klas

Het Rotterdamse college wil af van het thuisonderwijs. Volgens het college is het schoolaanbod in de stad zo veelzijdig dat ouders geen gegronde reden hebben voor richtingsbezwaren. Wethouder Hugo de Jonge kondigt maatregelen aan om alle thuisleerlingen na de zomer weer op school te krijgen. Dit meldt het AD.

In Rotterdam hebben 33 kinderen een vrijstelling op de leerplichtwet. De wethouder heeft naar de ouders van deze kinderen een brief gestuurd over de aankondigingen van de maatregelen om de kinderen weer naar school te krijgen. In een persoonlijk gesprek hoopt De Jonge de ouders deze maand nog te overtuigen van zijn argumenten. “Ik heb het diepste respect voor ieders levensovertuiging, maar dat mag het recht van kinderen op goed onderwijs in Nederland niet in de weg staan. Naar school gaan is essentieel voor een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling”, zegt de wethouder.

Volgens de wethouder missen de kinderen die thuis onderwijs krijgen de omgang met leeftijdsgenoten en het deel uitmaken van een groep, wat een onderdeel is van de vorming van een kind.  De Jonge benadrukt dat het recht op goed onderwijs niet goed is geborgd bij kinderen die thuis les krijgen. “Regulier onderwijs moet aan kwaliteitseisen voldoen, er vindt collegiale toetsing en inspectietoezicht plaats. Bij vrijstellingen daarentegen geldt geen enkele verplichting of waarborg.” Staatssecretaris Sander Dekker zou thuisonderwijs ook het liefste willen schrappen, maar de meerderheid van de Tweede Kamer is het niet met hun eens. De ChristenUnie zou graag zien dat het toezicht op thuisonderwijs aangescherpt wordt.

© Nationale Onderwijsgids