Logo_infogr-dbos-monitor

De vierde meting van de Monitor de Bibliotheek op school is begin februari 2015 afgesloten. De ingezette groei van de afgelopen metingen heeft zich sterk doorgezet: 1.000 leesconsulenten, 9.600 leerkrachten en 96.000 leerlingen vulden de vragenlijsten in! Dit levert een schat aan gegevens op die bibliotheken en scholen inzetten om hun samenwerking te optimaliseren. Naast de stand van zaken kunnen bibliotheken en scholen nu kijken naar de trends en de ontwikkelingen die de samenwerking na meerdere jaren oplevert qua opbrengsten voor de leerlingen.

Informatievaardigheden
Dit jaar was het voor het eerst mogelijk om vragen over informatievaardigheden in te vullen. Ruim 70% van de scholen heeft de vragenlijsten rondom dit onderwerp ingevuld. De samenwerking kan dus, naast verdieping op het belangrijke onderwerp lezen, uitgebreid worden met informatievaardigheden.


Rapportages
Vanaf begin maart zijn de standaardrapportages voor bibliotheken en scholen beschikbaar. Het is dan voor iedere deelnemende bibliotheek weer mogelijk om via de portal de rapportages op maat, passend bij de samenwerking, op te stellen en zo de resultaten terug te koppelen aan de scholen. Ruim op tijd om op grond van de besprekingen de nieuwe inspanningen en acties op te nemen in het lees- en mediaplan voor het schooljaar 2015/2016. 

© Nationale Onderwijsgids