Logo_bibliotheek_op_school_hoe_informatievaardig_zijn_leerlingen

Tijdens de Nationale Onderwijs Tentoonstelling wordt de informatievaardighedentest Geheim agent A.A.P. gepresenteerd, als onderdeel van de samenwerking de Bibliotheek op school. De bijbehorende website bevat informatie voor kinderen, bibliotheken, scholen en ouders over mediawijsheid en informatievaardigheden.

Hoe staat het ervoor met het zoeken, vinden, selecteren en interpreteren van online en offline informatie van de kinderen uit groep 7 en 8? De Koninklijke Bibliotheek ontwikkelde in samenwerking met Mijn Kind Online een spannende en leerzame quiz voor de Bibliotheek op school. Aan de hand van een vragenlijst, die ingekaderd is in een spannend verhaal, wordt bij kinderen getoetst hoe informatievaardig ze zijn.

Op Geheimagentaap.nl nemen een heldhaftige geheim agent en zijn robohond het op tegen allerlei schurken. Tijdens het avontuur moet A.A.P. een aantal vragen beantwoorden waarmee hij uiteindelijk de wereld kan redden! De resultaten worden opgestuurd naar de leerkracht, zodat hij een indruk krijgt hoe het met de informatievaardigheid van zijn klas gesteld is. Bibliotheken kunnen deze gratis test en de resultaten gebruiken om het gesprek met scholen aan te gaan en te kijken hoe zij gezamenlijk, via structurele aandacht, de informatievaardigheden van kinderen kunnen verbeteren.

Meer informatie haalt u bij de Bibliotheek op school tijdens de NOT in Hal 9 stand B120.

(Dit is een advertorial)