Logo_download__3_
Per 1 januari 2015 ruilen Stichting UN1EK en Stichting Kinderopvang Maassluis (SKM) een aantal
locaties voor kinderopvang uit. Met de uitruil van locaties kunnen UN1EK en Stichting Wijzer de samenvoeging van onderwijs en opvang in integrale kindcentra doorzetten. Zowel UN1EK als Wijzer in Opvang & Onderwijs hebben scholen en kindercentra in Vlaardingen en Maassluis.
 
Het gaat in Vlaardingen om kinderopvang in OKC Het Breinpaleis, OKC De Wereldwijzer en kinderdagverblijf Madelief; deze locaties horen vanaf januari bij SKM. In Maassluis gaat het om IKC Het Balkon, Westerwind, De Zwaluw en startgroep Het Spektakel; deze locaties horen vanaf januari 2015 bij UN1EK. Door de uitruil van locaties voor kinderopvang kunnen alle scholen en kindercentra samengevoegd worden tot een integraal kindcentrum (IKC). De locaties worden uitgeruild inclusief personeel. Het is de bedoeling dat ouders en kinderen in de praktijk weinig van de uitruil zullen merken omdat de stabiliteit en continuïteit gewaarborgd blijft. 
 
Claudia Doesburg (bestuurder UN1EK) en Monique Vreeburg (directeur SKM): “UN1EK en Wijzer zijn een van de eerste organisaties die de inhoudelijke samenwerking tussen onderwijs en opvang bestuurlijk verankeren in een fusie. Omdat we er sámen in geloven dat een doorgaande lijn in opvang en onderwijs in een integraal kindcentrum goed is voor kinderen en ouders. Deze visie wordt ondersteund in de onderwijsvisie van de gemeenten Vlaardingen en Maassluis.”
 

© Nationale Onderwijsgids