Logo_inspectie_van_het_onderwijs_logo_goed

(Novum) - Het aantal zwakke of zeer zwakke scholen in het voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs is afgelopen schooljaar opnieuw gedaald. Het aantal basisscholen dat niet aan de minimumeisen voldoet is gelijk gebleven. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs vrijdag. Het overgrote deel van de scholen krijgt wel een voldoende.

In het voortgezet onderwijs voldeed 92,7 procent van de scholen op 1 september van dit jaar aan de minimumeisen. Een jaar eerder was dat nog 89,9 procent. In het voortgezet speciaal onderwijs was 95,3 procent voldoende, tegenover 91 procent in 2013. In het basisonderwijs bleef het aantal scholen met een voldoende gelijk op 97,8 procent.

Klik hier voor de regionale cijfers.