Normal_copyright_stockfreeimages_school_les_klas_boeken

(Novum) - De gemeente Amsterdam heeft woensdag een aantal maatregelen aangekondigd om de armoede in de stad aan te pakken. Er komt een proef met gratis openbaar vervoer voor ouderen die tot de minima horen. De identiteitskaart voor mensen met een laag inkomen wordt gratis en er komt een gratis aanvullende ziektekostenverzekering voor minima.

Bovendien gaat de grens waarop mensen een beroep kunnen doen op armoedevoorzieningen omhoog van 110 naar 120 procent van het minimumloon. Volgens de gemeente kunnen door deze maatregel vijftienduizend extra huishoudens een beroep doen op de armoederegelingen.

Voor de plannen trekt de gemeente twintig miljoen euro extra uit. Een derde van het geld gaat naar zo'n 6500 kinderen die in armoede opgroeien. Zij krijgen een vergoeding voor de aanschaf van schoolboeken, een bijdrage voor de sportcontributie en de aanschaf van een computer.