Logo_logo

Het extra geld voor armoede- en schuldenbeleid dat gemeenten sinds 2013 ontvangen, wordt ingezet voor het doel waar het voor bedoeld is. Gemeenten zetten het extra geld vooral in voor armoedebestrijding onder kinderen en preventie. Gemeenten hebben onder meer schoolgaande kinderen geholpen door samen te werken met de Stichting Leergeld, die zich inzet om minima-kinderen mee laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Dit is één van de conclusies uit het onderzoek naar gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid onder alle 403 Nederlandse gemeenten, in opdracht van staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Uit het onderzoek komt naar voren dat het extra geld voor armoede- en schuldenbeleid, 19 miljoen euro in 2013, 70 miljoen euro in 2014 en vanaf 2015 jaarlijks 90 miljoen euro, grotendeels is of zal worden besteed aan dit doel. De extra middelen van 2013 hebben bij bijna tweederde van de gemeenten ervoor gezorgd dat het armoedebeleid is versterkt, waardoor meer mensen uit de doelgroep zijn bereikt en nieuwe samenwerkingsrelaties met bijvoorbeeld particuliere fondsen (Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds) zijn aangegaan. 
 
Omdat maatschappelijke organisaties een belangrijke rol vervullen bij het tegengaan van armoede en schulden en de problematiek groot is vanwege de crisis, stelt staatssecretaris Klijnsma evenals dit jaar ook in 2015 voor deze maatschappelijke partners 4 miljoen euro beschikbaar. Staatssecretaris Klijnsma heeft bij diverse werkbezoeken goede voorbeelden van armoede- en schuldenbeleid gezien, bijvoorbeeld de aanpak van preventie en vroegsignalering in Amsterdam, Almere en Tilburg. Op donderdag 20 november woont de staatssecretaris in aanwezigheid van Hare Majesteit Koningin Máxima het jubileumcongres ‘10 jaar schuldpreventie in Groningen’ bij.
 
Voor gemeenten die behoefte hebben aan extra ondersteuning worden in 2015 platformbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten zal aandacht zijn voor goede voorbeelden en relevante lessen uit verschillende projecten en de daarbij ingezette instrumenten.
 
© Nationale Onderwijsgids