Logo_2424.320
Morgen is het de internationale Dag van de Rechten van het Kind. NCDO onderzocht afgelopen zomer de kennis en mening van kinderen tussen negen en twaalf jaar over VN-kinderrechten. Ruim 1.100 kinderen vulden een online vragenlijst in. Tweederde van de kinderen kenden het VN-Kinderrechtenverdrag niet. Dit meldt de Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO). De internationale Dag van de Rechten van het Kind is een initiatief van kinderrechtenorganisatie UNICEF.
 
Bijna twee derde heeft nog nooit van het VN-Kinderrechtenverdrag gehoord. Slechts zes procent kent het Kinderrechtenverdrag en ‘weet wat het is’. Kinderen van 12 jaar geven minder vaak aan dat zij nog nooit gehoord hebben van het Kinderrechtenverdrag dan jongere kinderen (9-11 jaar). Twaalfjarigen hebben er enkel vaker van gehoord, maar weten nog steeds niet precies wat het is.
 
Meer dan de helft van de kinderen weet tenminste één recht te noemen. Relatief veel kinderen noemen het recht op onderwijs. Ook het recht op eten en drinken door relatief veel kinderen genoemd, evenals huisvesting. Daarnaast noemen kinderen het recht om niet te hoeven werken, het recht om te zeggen wat je denkt, het recht om te spelen, het recht op zorg en het recht op bescherming tegen geweld.
 
Kinderen zijn van mening dat eten en drinken één van de dingen is die in ieder geval goed geregeld moet zijn voor alle kinderen. Daarnaast vinden Nederlandse kinderen het belangrijk dat een kind naar school moet kunnen gaan en dat kinderen naar de dokter moeten kunnen als ze ziek zijn. Hoewel vrijheid van meningsuiting vaak spontaan genoemd wordt door kinderen als recht, blijkt het relatief minder belangrijk. Ook kinderarbeid wordt spontaan relatief vaak genoemd, maar heeft geen prioriteit vergeleken met andere rechten. De meerderheid van de kinderen vindt dat de rechten van kinderen in Nederland goed geregeld zijn. Nog ruim een kwart van de Nederlandse kinderen vindt dat er nog verbetering mogelijk is wat betreft kinderrechten in Nederland. 
 
© Nationale Onderwijsgids