Normal_kind_jeugd_jeugdzorg_basisschool_dromen23534

Er moet meer samenhang komen in de aanpak van de problematiek van jongeren voor wie de inzet van onderwijsondersteuning en jeugdhulp wordt gevraagd. Een ononderbroken schoolloopbaan dient hierbij centraal te staan. Dit is de boodschap van het advies 'Samen voor een ononderbroken schoolloopbaan' van de Onderwijsraad. De PO-Raad sluit zich bij dit advies aan, zo meldt de brancheorganisatie. 

De PO-Raad en de Onderwijsraad vinden beiden dat een ononderbroken schoolloopbaan centraal dient te staan in de aanpak van de problematiek van jongeren die zowel onderwijsondersteuning als jeugdhulp nodig hebben. In het advies 'Samen voor een ononderbroken schoolloopbaan' geeft de Onderwijsraad drie aanbevelingen om deze ononderbroken schooltijd te realiseren. 
 
Het bestaande lokale overleg moet verbreed en verdiept worden, zo stelt de Onderwijsraad in haar eerste aanbeveling. Het overleg dat de samenwerkingsverbanden en gemeenten momenteel voeren ( het op overeenstemming gericht overleg (OOGO)), is te vrijblijvend. Het overleg moet verbreed en verdiept worden om tot inhoudelijke samenwerking te komen. De school speelt daarbij een belangrijke rol bij het structureel onderdeel maken van jeugdhulp in de ondersteuningsstructuur op school.  
 
De bestaande zorgplicht van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) moet daarnaast meer in lijn worden gebracht met die van het primair en voortgezet onderwijs. Dit bevordert onder andere de doorstroom van leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs naar het mbo. 
 
Als laatste adviseert de Onderwijsraad om een professionaliseringsaanbod voor zowel onderwijsondersteunings- als jeugdhulpprofessionals te creëren. Een gedegen aanpak vereist namelijk dat professionals van de verschillende sectoren elkaar ondersteunen en versterken. Via de gezamenlijke professionalisering leren de professionals elkaar beter kennen en kunnen zij beter samenwerken. 
 
© Nationale Onderwijsgids