Logo_download
Staatssecretaris Dekker start vandaag een nationaal gesprek over de belangrijkste vraag in het onderwijs: wat moeten kinderen leren op school zodat ze klaar zijn voor hun toekomst? Hoe bereiden basisscholen en middelbare scholen kinderen optimaal op de uitdagingen van de toekomstige samenleving en arbeidsmarkt? Dit meldt de Rijksoverheid. 
 
Dekker: ‘Een kind dat vandaag voor het eerst naar school gaat, solliciteert in 2032 naar zijn eerste baan.We hebben het vaak over de randvoorwaarden voor goed onderwijs, de groepsgrootte, bekostiging, onderwijstijd, huisvesting. Belangrijke thema’s, maar we hebben het eigenlijk bijna nooit over waar het écht om draait op school: de inhoud van ons onderwijs.’
 
Dekker pleit daarom vandaag voor een brede nationale dialoog. Dit is het startpunt van een traject dat een paar jaar in beslag zal nemen. Van gelijksoortige trajecten in Finland, Noorwegen en Schotland is geleerd dat het denken over en vormgeven van het curriculum te belangrijk is om over te laten aan één partij. Daarom wordt in iedere fase nauw contact gehouden met leraren, leerlingen en ouders. Maar ook met het bedrijfsleven en de wetenschap.
 
De eerste fase van het debat over onderwijsinhoud krijgt het karakter van een nationale brainstorm. Dekker nodigt iedereen met ideeën over het onderwijs uit om deze te delen via #onderwijs2032. Dekker: ‘Het mag wat mij betreft over alles gaan, als het maar over de inhoud van het onderwijs gaat.’ Er komen in deze fase bijvoorbeeld regionale debatbijeenkomsten en scholen krijgen informatiepakketten om te ontdekken hoe ze hun stem kunnen laten horen.
 
Een groep deskundigen van binnen en buiten het onderwijs gaat al deze ideeën met elkaar verbinden. In het najaar van 2015 moet dit alles leiden tot een breed gedragen visie op wat kinderen moeten kennen en kunnen als ze klaar zijn met school. Daarna zal die visie verder worden uitgewerkt, samen met onder andere de docenten. Stap voor stap wordt de inhoud van het Nederlandse onderwijs van de toekomst zo concreter.
 
Om het gesprek direct op stoom te helpen, heeft Dekker vijftien smaakmakers gevraagd om hun visie op het onderwijs van de toekomst in een filmpje kort onder woorden te brengen. De filmpjes worden vandaag via Twitter en Youtube gepubliceerd. Via onderwijs2032.nl wordt iedereen uitgedaagd te reageren of zelf een filmpje in te sturen.
 
Met de dialoog over de onderwijsinhoud sluit Dekker aan bij de wens van Onderwijsraad en de WRR om samen met leraren, leerlingen, ouders en andere belanghebbenden de totale onderwijsinhoud tegen het licht te houden en deze bij de tijd te brengen. Het ministerie van OCW trekt samen op met de sectorraden en diverse lerarenorganisaties.
 
 © Nationale Onderwijsgids