Logo_download__2_

Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat duurzaamheid meer op de kaart gezet moet worden in het onderwijs. Het aardrijkskundeonderwijs biedt hiervoor veel aanknopingspunten. Duurzaamheid is direct verbonden met de onderwerpen in het aardrijkskundeonderwijs zoals klimaat, water, energie- en grondstoffen, de leefbare stad, arm-rijk, voedselvoorziening en mobiliteit. Dit meldt het Koninklijk Nederland Aardrijkskundig Genootschap (KNAG). 

Op dinsdag nam de Tweede Kamer een motie van de Partij voor de Dieren aan over duurzaamheid in het onderwijs. Daarmee is besloten dat duurzaamheid in het lespakket opgenomen moet worden. Hoe dat precies gedaan moet worden, wordt nog onderzocht. Het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap vindt echter dat het vak aardrijkskunde zich hier uitstekend voor leent. Volgens de Knag staat de relatie mens - natuur centraal bij het vak. 

Vrijdag 7 november komen 1.000 aardrijkskundedocenten bij elkaar in Schouwburg Almere voor kennisuitwisseling en nascholing over het thema 'Duurzame leefomgeving'. Dit gebeurt tijdens de Onderwijsdag van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, landelijk een van de grootste onderwijsbijeenkomsten voor een afzonderlijk schoolvak.

© Nationale Onderwijsgids