Normal_huiswerk_engels

Scholen krijgen meer tijd om zich in te schrijven voor de pilot tweetalig primair onderwijs (tpo). De uiterlijke inschrijfdatum is uitgesteld van 18 juli naar 1 oktober. Dit meldt de PO Raad.

In januari werden al twaalf scholen bekend gemaakt die meedoen met de proef. Zij zullen dertig tot vijftig procent van de lessen in het Engels gaan aanbieden. De lijst met scholen is te vinden op de website van het Europees Platform voor internationalisering in het onderwijs. Deze lijst kan dus nog langer worden nu de inschrijftermijn voor de pilot is verlengd.

Onlangs besloot de ministerraad dat vanaf 1 augustus 2015 alle basisscholen in Nederland vijftien procent van het onderwijs in een vreemde taal mogen geven. Dat mag Engels zijn, maar ook Frans of Duits. Volgens de overheid is lesgeven in een vreemde taal de beste manier om een taal te leren.

© Nationale Onderwijsgids