Normal_5797262545_5509948402_z

De scholen van het asielzoekerscentrum in Oisterwijk hebben het zo druk dat het aantal uren per leerling gehalveerd zijn om toch alle jongeren nog les te kunnen geven. De lokalen op de twee scholen van het centrum zitten bomvol onder meer omdat er een grote toestroom van minderjarige Eritreeërs is. Dit meldt Omroep Brabant.

Op het terrein van het asielzoekerscentrum staan twee scholen; er is een dependance van de basisschool Darwin en een dependance van het 2College Durendael. Vooral de school voor voortgezet onderwijs kampt met hoge aantallen leerlingen. Een paar weken geleden waren er nog 35 leerlingen terwijl dat aantal momenteel op 150 ligt. Om toch alle leerlingen les te kunnen geven zijn het aantal uren per klas tijdelijk gehalveerd. 
 
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) moet onder andere ervoor zorgen dat minderjarige asielzoekers, waarvoor ook een leerplicht geldt, naar school kunnen. Het orgaan onderkent dat er een tekort aan lokalen en leraren is in het centrum, maar zegt op de korte termijn niets te kunnen doen. 
 
Volgens het COA zijn er wel mogelijkheden om na de zomervakantie het tekort aan docenten of lokalen op te lossen. Onder de OHBA-regeling kan het COA een voorfinanciering verstrekken waarmee extra docenten aangenomen kunnen worden of waarmee een extra klaslokaal gehuurd kan worden. 
 
© Nationale Onderwijsgids