Logo_lo_raad

Op 1 januari 2014 is er een nieuwe organisatie, de Landelijke Ouderraad. De LO Raad is spreekbuis voor alle ouders met schoolgaande kinderen: in scholen, bij de politiek en bij partners in het onderwijsveld. De LO Raad doet dat niet alleen. Voorop staat de verbinding met ouders, ouderinitiatieven, ouderraden en ouders in de medezeggenschapsraden op school. Kerntaak is informatie en steun bieden aan individuele ouders en groepen van ouders die zich regionaal of rond een specifiek (onderwijs)thema organiseren.

Het oprichtingsbestuur van de LO Raad heeft met het aannemen van een directeur de eerste stap gezet voor de vorming van de organisatie. Peter Hulsen zal vanaf 1 februari 2014 de LO Raad verder opbouwen tot een organisatie die de missie van de LO Raad gaat realiseren: een toegankelijke, deskundige en proactieve vraagbaak voor individuele ouders en georganiseerde ouders en steunpunt voor regionale en thematische ouderinitiatieven. Binnen de checks & balances van het Nederlandse onderwijsbestel is de LO Raad een gezaghebbende gesprekspartner voor de Tweede Kamer (wetgever), werkgevers (PO en VO raad), vakbonden en leerlingen.

Het team van de LO Raad zal vanaf de start van zijn bestaan intensief contact zoeken met ouders, ouderverenigingen, ouderinitiatieven en andere organisaties, om een gezamenlijke agenda op te stellen, de thema’s te bespreken waarvoor veel ouders aandacht vragen en onderzoeken welke organisatievorm het beste past bij een Landelijke Ouderraad die verbonden is met zijn achterban.

Startconferentie
De LO Raad zal een conferentie organiseren om de start van de LO Raad te markeren, kennis te maken met ouders en georganiseerde ouders en om input te verzamelen voor het werkprogramma en organisatievorm van de LO Raad. Deze conferentie zal plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2014. Binnenkort maken we de definitieve datum bekend op deze website.

© Nationale Onderwijsgids