Logo_visie

GRONINGEN - Joan Elkerbout is de auteur van het dit jaar verschenen boek Visie op pesten, Over het waarom, de misverstanden en de gevolgen voor de slachtoffers

Het onderwerp pesten krijgt tegenwoordig veel aandacht: voor de omvang van het probleem, voor de schrijnende verhalen die in de media terechtkomen en voor de vraag wat een goede aanpak op scholen zou zijn. Die aandacht is zeer belangrijk, maar leidt pas echt tot resultaat wanneer een werkelijk doordachte visie op pesten deel uitmaakt van die aandacht.

In dit boek wordt een diepgaande visie op het systeem achter pesten gegeven. Door erkenning van deze visie en deze onderdeel maken van het beleid, de aanpak en de hulpverlening op dit gebied neemt de kans op succesvolle interventies enorm toe.

In het bijzonder is Visie op pesten ook bedoeld voor de slachtoffers zelf. Het zal een wereld voor hen doen opengaan: de basis voor werkelijke verwerking.

© Nationale Onderwijsgids