Dokkumer peuterspeelzaal switcht van basisschool

DOKKUM - De Dokkumer peuterspeelzaal De Krûpelhintsjes gaat verhuizen naar een nieuwe tijdelijke locatie: christelijke basisschool voor speciaal onderwijs De Twine. Daarover bericht de Leeuwarder Courant.

De huidige locatie, christelijke basisschool Eben Haëzer, kampt momenteel met ruimtegebrek en heeft binnen het eigen schoolgebouw zelf meer ruimte nodig. Reden waarom de peuterspeelzaal gaat verhuizen.

De gemeente Dongeradeel heeft 33.000 euro beschikbaar gesteld voor de verhuizing en de eventuele aanpassingen in het pand van De Twine.

© Nationale Onderwijsgids / Richard Heeres