Voorlezen gaat zo: tips en ervaringen uit de praktijk

GRONINGEN - In hun boek Voorlezen gaat zó, Tips en ervaringen uit de praktijk van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, gastoudergezinnen en buitenschoolse opvang benadrukken Margriet Chorus en Irma van Welzen het belang van voorlezen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en taalontwikkeling van de allerkleinsten.

Toch wordt nog niet in alle kindercentra dagelijks voorgelezen. Pedagogisch medewerkers vragen zich af hoe ze het voorlezen het best kunnen aanpakken. Welke boeken zijn geschikt voor jonge kinderen? Hoe houd je hun aandacht vast? Hoe geef je het lezen een vaste plaats in de drukke dagindeling van het kindercentrum? Wat doe je met peuters die nog geen Nederlands spreken?

Dit boek biedt antwoorden op deze en andere vragen. De tips en vele voorbeelden zijn ontleend aan de dagelijkse praktijk. De resultaten van onderzoeken naar voorlezen in peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, gastouderbureaus en de buitenschoolse opvang zijn ook op een toegankelijke manier verwerkt in dit boek.

© Nationale Onderwijsgids / Richard Heeres