Vooral vervangingsbanen voor afgestudeerde pabostudenten

GRONINGEN - Uit een onderzoek van het Arbeidsmarktplatform PO blijkt dat er voor pas afgestudeerde pabostudenten steeds minder reguliere banen zijn. Daarover bericht de Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen (VOS/ABB) op basis van berichtgeving van het Arbeidsmarktplatform PO.

Het onderzoek wijst uit dat pabostudenten die net hun opleiding hebben afgerond vooral vervangingsbanen vinden. Hoe hoger de daling van het leerlingenaantal in een bepaalde regio, hoe meer het aantal vervangingsbanen relatief gezien stijgt.

Verder komt uit het onderzoek naar voren dat veel pabostudenten bereid zijn om te verhuizen voor een baan in het onderwijs. Bijna acht op de tien studenten vinden binnen zes maanden na het voltooien van hun pabostudie een (tijdelijke) baan in het onderwijs.

© Nationale Onderwijsgids / Richard Heeres