Extra ondersteuning voor gezonde leefstijl leerlingen

UTRECHT - Onderwijsinstellingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs kunnen extra hulp aanvragen om een stimulans te geven aan een gezondere leefstijl van hun leerlingen of studenten. Daarover bericht de website van de PO-Raad.

Er zijn verschillende ondersteuningsmogelijkheden, bijvoorbeeld:

  • Gratis advies op maat over gezondheid en passende maatregelen voor uw school.
  • Een bijdrage in de kosten of extra hulp bij het uitvoeren van een Gezonde School-activiteit op uw school.
  • Een geldbedrag bestemd voor vergoeding van de inzet van eigen medewerkers die een taak hebben bij het maken of uitvoeren van schoolgezondheidsbeleid.

Uw aanvraag kunt u tot en met 29 november 2013 indienen via Gezondeschool.nl/ondersteuningsaanbod. Op deze website vindt u ook meer informatie.

© Nationale Onderwijsgids / Richard Heeres