Normal_9469

ELBURG - Leerlingen van groep 5 tot en met 8 van de Agnietenschool in Elburg hebben een verkeersplan ontwikkeld voor een verkeersveilige schoolomgeving rondom hun school. Bij het opstellen van het schoolrouteplan zijn de leerlingen zeer grondig te werk gegaan.

De leerlingen hebben onder andere enquêtes opgesteld en buurtonderzoeken gehouden. De resultaten hiervan zijn geanalyseerd en hebben geleid tot de voorgestelde oplossingen van de problemen en tot de presentatie van het verkeersplan. Wethouder Henk Wessel neemt het plan vandaag in ontvangst.

De gemeente Elburg heeft geld beschikbaar gesteld voor het verkeersveilig inrichten van de openbare ruimte rondom basisscholen. Samen met leraren, verkeersouders en kinderen van alle basisscholen wil de gemeente verkeersknelpunten inventariseren. Iedere school beschrijft de knelpunten in één document, het zogenaamde schoolrouteplan.

Jenaplan
De Agnietenschool werkt volgens de principes van het Jenaplan-onderwijs. Dit houdt onder andere in dat leerlingen actief betrokken worden bij diverse thema's. De combinatie tussen het thema ‘Verkeer' en het leerconcept was snel gelegd. "Door de verkeersproblematiek door de bril van het kind te bekijken ontstaat een interessante invalshoek," aldus wethouder Wessel.

© Nationale Onderwijsgids