Meer Lerarenbeurzen uitgereikt aan docenten primair en voortgezet onderwijs

GRONINGEN - Uit de 'Analyse aanvraaggegevens' van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) komt naar voren dat dit jaar aan 6.039 docenten een Lerarenbeurs is toegekend. Een stijging van 27,5 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Daarover bericht de website van de Algemene Onderwijsbond (AOb).

Dat dit jaar meer dan 1.300 meer Lerarenbeurzen zijn uitgereikt, is mogelijk het gevolg van de verlengde aanvraagperiode van vier extra weken. Aanvankelijk konden docenten hun beurs van 1 april tot 15 mei aanvragen. Deze periode is verlengd tot en met half juni. Uit de analyse blijkt dat 22,9 procent van alle aanvragen - 6.919 dit jaar - pas tijdens de verlengingsperiode is ingediend.

De meeste aanvragen voor een Lerarenbeurs kwamen dit jaar van docenten uit het voortgezet onderwijs: circa 2.300. Daarna volgden leerkrachten uit het basisonderwijs met meer dan tweeduizend aanvragen.

© Nationale Onderwijsgids / Richard Heeres