Jubileum Koninkrijk der Nederlanden: prijsvraag en lespakketten

GRONINGEN - In 2013 bestaat het Koninkrijk der Nederlanden tweehonderd jaar. Ter gelegenheid van deze mijlpaal worden op 30 november allerhande festiviteiten georganiseerd. Daarover bericht de website van de Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen (VOS/ABB).

Ook scholen worden nauw betrokken bij de feestelijkheden. Voor leerlingen uit het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs is er een prijsvraag. De winnaars van die prijsvraag mogen op 30 november de officiële opening van de viering in de Ridderzaal in Den Haag bijwonen.

Pro Demos, Huis voor democratie en rechtsstaat, heeft bovendien lespakketten ontwikkeld voor groep 7 en 8 en voor de vakken geschiedenis en maatschappijleer (vmbo/havo/vwo). Deze lespakketten vormen een prima startpunt voor de prijsvraag.

Surf voor meer informatie naar Prodemos.nl/200jaarkoninkrijk.

© Nationale Onderwijsgids / Richard Heeres