Normal_4548

Basisschool De Viking uit Zuid-Beijerland (Nieuwendijk) mag openblijven ondanks een te klein aantal leerlingen. Minister van Bijsterveldt (Onderwijs) heeft De Viking vandaag het goede nieuws verteld. Dat meldt de Rijksoverheid.

De Zuid-Hollandse basisschool telt op dit moment 21 leerlingen. De absolute ondergrens voor een basisschool om te blijven bestaan is 23 leerlingen. Vanaf 1 januari 2011 geldt een nieuwe wet waardoor het voor basisscholen mogelijk wordt om toch open te blijven als ze onder de opheffingsnorm van 23 leerlingen komen.

Scholen kunnen hiertoe een verzoek indienen bij de minister van Onderwijs. De minister beoordeelt vervolgens of de kwaliteit van de school op orde is en of de school in staat is binnen afzienbare termijn boven de 23 leerlingen uit te komen. Tot slot kan de ligging van de school en de scholen in de omgeving worden betrokken bij de besluitvorming.

Basisschool De Viking voldoet aan deze eisen en mag daarom in ieder geval tot 1 augustus 2014 open blijven. "Het is belangrijk dat leerlingen in hun eigen buurt of dorp op school kunnen blijven. Dat is goed voor de leefbaarheid in de kernen en de menselijke maat," aldus Van Bijsterveldt.