Normal_4471

Op de dag dat in de Tweede Kamer werd gesproken over de bezuiniging van 300 miljoen euro op Passend onderwijs - nog voor het goed en wel is ingevoerd - schreef de Telegraaf een artikel over de hoge beloning van bestuurders van instellingen in het Speciaal Onderwijs.

De PO-Raad, de brancheorganisatie voor het primair onderwijs, wijst erop dat de instellingen die in het artikel van de Telegraaf worden genoemd allemaal instellingen zijn uit cluster 1 en 2 waarin de beloningen van de bestuurders afgeleid zijn van beloningen in de zorg omdat deze organisaties ook zorginstellingen besturen.

Bij de instellingen in cluster 3 en 4, waar de bezuinigingen op het Passend onderwijs evenzeer neerslaan, komen deze beloningen niet voor. De AOb - een kritische volger van dit onderwerp - constateerde eind 2010 nog dat in het Primair Onderwijs beloningen boven het ministerssalaris niet voorkomen.