UTRECHT (ANP) – Basisschoolleerlingen leren niet allemaal even veel en genoeg over omgaan met geld. Een kwart van alle basisscholen in Nederland besteedt geen aandacht aan dat onderwerp. Dat blijkt uit onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) onder basisschooldirecteuren.

Volgens het Nibud blijven daardoor 270.000 kinderen verstoken van goed geldonderwijs. Hoewel bijna alle basisschooldirecteuren (91 procent) zeggen zich wel verantwoordelijk te voelen voor dit soort lessen, komt een kwart er niet aan toe, vanwege tijdgebrek en het feit dat het niet in het lesprogramma zit, aldus het Nibud.

Het onderzoek is uitgevoerd door DUO Market Research. Circa 750 (adjunct-) directeuren van basisscholen zijn gevraagd een digitale vragenlijst in te vullen. In totaal hebben 307 directeuren het onderzoek volledig ingevuld.

Het Nibud zegt geschokt te zijn door de uitkomst en wil dat de overheid onderwijs over omgaan met geld verankert in het lesaanbod. Zolang dat nog niet is gebeurd, heeft de organisatie een lespakket ter beschikking om het scholen gemakkelijker te maken aandacht te besteden aan dit onderwerp.

Dat lesprogramma kan worden geïntegreerd in het rekenonderwijs en wordt afgesloten met een geldexamen.