Normal_3845

GRONINGEN (ANP) - Bewegingswetenschappers en onderwijsdeskundigen van de UMCG/RUG in Groningen gaan de komende drie jaar onderzoeken of kinderen op school beter presteren als ze fysiek bezig zijn met reken- en taalopdrachten.

Het onderzoek wordt uitgevoerd op twaalf basisscholen in Noord-Nederland. Voor het onderzoek heeft het ministerie van Onderwijs een subsidie van 1 miljoen euro uitgetrokken, zo is donderdag bekendgemaakt.

Vergelijkbare aanpak in de Verenigde Staten zorgde voor een verbetering van schoolprestaties van kinderen, met name bij achterstandsleerlingen.

Joggen
In Nederland worden kinderen uit groep 4 en 5 in de leeftijd tussen de zeven en negen jaar gevolgd van twaalf basisscholen. ''Denk bij fysieke opdrachten aan bijvoorbeeld kinderen die tijdens rekenles joggen op de plaats.", aldus onderzoekster Suzanne Houwen.

"De docent noemt een som en de kinderen klappen het antwoord. De bedoeling is dat de lessen een half uur per dag gegeven worden."

Aan het eind van het schooljaar worden de resultaten gemeten. ''Er bestaan veel projecten met achterstandsleerlingen, maar de meeste werken niet. Dus we hopen natuurlijk dat deze methode hier werkt."

Als de aanpak effect heeft, wordt die ingevoerd op meer basisscholen in Nederland.