Normal_cito_toets

DEN HAAG - De Cito-eindtoets voor basisschoolleerlingen vindt in 2013 op 5, 6 en 7 februari plaats. Dat hebben het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) en het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (Cito) onlangs afgesproken. Dat meldt de Rijksoverheid.

Het wetsvoorstel voor de invoering van een centrale eindtoets is nog niet behandeld door de Tweede Kamer. Het ministerie van OCW en Cito willen scholen echter snel duidelijkheid geven, zodat ze er in hun voorbereiding op het nieuwe schooljaar rekening mee kunnen houden. Om die reden is besloten de situatie in het schooljaar 2012-2013 ongewijzigd te laten. De scholen zijn daar recentelijk over geïnformeerd.

Op dit moment ligt het wetsvoorstel voor de invoering van een centrale eindtoets in de Tweede Kamer. En belangrijk uitgangspunt van de centrale eindtoets is dat de toets in april zal plaatsvinden. Dit leidt ertoe dat in groep 8 meer tijd aan onderwijs wordt besteed.

© Nationale Onderwijsgids / Arend Jan Wonink