Normal_junior-high-students-sitting-at-desks-in-classroom-2023-11-27-05-35-57-utc

Vanaf het volgende schooljaar zal het Mensura College Hilversum een nieuw adres krijgen aan het Achterom. De school voor voortgezet gespecialiseerd onderwijs verhuist van de Soestdijkerstraatweg 129c, waar het momenteel deels is gevestigd in het gebouw van De Trappenberg, naar Achterom 150, naast het reeds in gebruik zijnde pand op nummer 152. Tegelijk met deze verhuizing binnen Hilversum opent Mensura College ook een tweede locatie in Utrecht. Dit meldt het Gooisch Dagblad.

Mensura College biedt gepersonaliseerd voortgezet onderwijs aan op de niveaus vmbo-tl, havo en vwo. De school richt zich op leerlingen met een lichamelijke beperking, langdurige ziekte of psychische problematiek, voor wie regulier voortgezet onderwijs niet passend is.

Verhuizing naar Achterom

Momenteel maakt Mensura College al gebruik van het pand op Achterom 152. Na de zomervakantie zullen zij ook het naastgelegen pand op Achterom 150 in gebruik nemen. De voorbereidingen op het nieuwe adres zijn in volle gang om ervoor te zorgen dat de leerlingen vanaf het nieuwe schooljaar, dat op 2 september 2024 begint, optimaal kunnen profiteren van het gespecialiseerde onderwijs.

Voor sommige leerlingen, vooral die met een fysieke beperking, wordt speciaal vervoer geregeld. Deze taxi’s zullen kort parkeren in de buurt van de school en zullen geen overlast veroorzaken voor omwonenden.

Onderwijsprofiel Mensura College

Mensura College streeft ernaar om ontwikkelingsmogelijkheden te creëren voor leerlingen, zowel op het gebied van onderwijs als persoonlijke groei. Het doel is dat leerlingen zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in de maatschappij en succesvol kunnen zijn in hun vervolgopleiding.