In de overgang van voortgezet- naar hoger onderwijs blijkt taalvaardigheid lastig

Uit onderzoek van Researchned blijkt dat taalvaardigheid een struikelblok is bij de overgang van het voortgezet onderwijs naar het hoger onderwijs. “Het niveau van schrijven van eenvoudige mails is bedroevend.” Dit meldt Scienceguide.

De onderzoekers geven aan dat taalvaardigheid en vakoverstijgende competenties zoals studie- en taalvaardigheden de grootste verbeterpunten zijn voor net geslaagde studenten. Ook vroegen ze aan de studenten in het mbo, hbo en wo wat volgens hen de grootste knelpunten zijn voor studenten bij de doorstroom van het voortgezet onderwijs naar een studie in het hoger onderwijs.

Zelfredzaamheid en planning 

De meeste verbeterpunten gaan over de zelfredzaamheid van studenten. Voor alle onderwijstypen komt naar voren dat planning nog verbetering nodig heeft. 

Basiskennis versterken 

Voor alle onderwijsniveaus vragen de panelleden om voldoende aandacht te besteden aan de samenwerking tussen het voortgezet onderwijs en de vervolgopleidingen. Bij het hbo en wo raden de panelleden aan om de basiskennis van de studenten te versterken. “Maak het examenprogramma minder vol”, luidt het advies van één van de panelleden. Op die manier is er meer ruimte voor vakoverstijgende zaken. 

Door: Nationale Onderwijsgids