Mentale gezondheid studenten

Jongeren en studenten hebben, zonder meer ook in het afgelopen jaar, te maken met grote uitdagingen. Het volgen van een studie en hier je energie in steken is daar slechts één van. Er komt echter nog veel meer op jongeren af: je wilt een sociaal leven onderhouden, geld verdienen in de vorm van een bijbaantje en dan gebeurt er nog van alles in de persoonlijke sfeer. Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren tijdens hun studieperiode te maken krijgen met emoties als prestatiedruk en eenzaamheid. De coronacrisis heeft dit alleen maar versterkt. Het toont het belang aan van mentale ondersteuning voor jongeren en studenten. 

Waar lopen studenten tegenaan?

Recente onderzoeken wijzen uit dat studenten op grote schaal te maken hebben met angst, depressie, prestatiedruk en aanvullende problematiek. Een somber beeld en belangrijk om op te pakken als wake-up call. Zeker in het afgelopen jaar, waarin veel jongeren gedwongen vanuit huis hun studie volgden, zijn de mentale en studiegerichte uitdagingen toegenomen. Aanvullend daarop kwamen veel nieuwe studenten ook nog eens terecht in een nieuwe stad; niet de ideale start van de studietijd. De hoedanigheid van psychologische klachten onder studenten roept de vraag op: ‘waar kunnen studenten terecht?’.

Online ondersteuning

Mentale welzijn onder jongeren en studenten erkennen is de eerste stap. De volgende stap is de actieve ondersteuning van deze doelgroep, zeker voor hen die daar direct behoefte aan hebben. De mentale gezondheid onder studenten versterkt namelijk de basis, en vergroot de kansen voor jongeren om succesvol hun studie af te ronden. Om die reden wordt steeds vaker online coaching aangeboden, gericht op jongeren met emotie gerelateerde klachten. Binnen de online coaching ontvangt men actieve ondersteuning in de omgang met diverse uitdagingen. 

Samenwerking met hogescholen en universiteiten

Voor studenten is de stap naar professionele ondersteuning vaak nog te groot. Zij zijn vaak niet open over psychische problemen, en blijven hier te lang mee rondlopen. En wanneer studenten wel die stap naar actieve ondersteuning zoeken, dan is het lastig om de juiste plek te vinden. Ook binnen hogescholen, universiteiten en de overheid leeft dit idee. Daarom is vanuit de overheid het Nationaal Programma Onderwijs opgezet. Dit programma richt zich op jongeren en studenten die, mede als gevolg van de corona pandemie, last hebben van leerachterstanden en psychische problemen.

Binnen het Nationaal Programma Onderwijs is geld vrijgemaakt voor hogescholen en universiteiten die actieve begeleiding willen bieden aan jongeren en studenten. De NPO subsidie maakt het voor hogescholen en universiteiten makkelijker om coaching programma’s op te zetten, waarmee jongeren makkelijker hun weg weten te vinden naar professionele ondersteuning.

Psychische problemen onder jongeren onderkennen

Het belang van mentaal welzijn onder jongeren en studenten is evident. Het helpt jongeren niet alleen binnen hun studie, maar nog meer op persoonlijk vlak. Mochten zich psychische problemen voordoen, dan is het belangrijk dat de stap naar persoonlijke coaching klein is. Dit kan bijvoorbeeld worden opgelost door Siggie for students. Hogescholen & universiteiten kunnen via deze organisatie op een laagdrempelige wijze psychologen inschakelen om het mentale welzijn van jongeren te verbeteren. Siggie for Students is onderdeel van de Mentaal Beter groep – een groep van organisaties die zich actief bezighouden met geestelijke gezondheidszorg. Dit doen zij vanuit het oogpunt om klachten te verminderen, en krachten te ontwikkelen. De Mentaal Beter groep bestaat uit: Mentaal Beter, Opdidakt, Vitalmindz en AllesKits.