Kamer debatteert over het burgerinitiatief 'EHBO in het onderwijs'

EHBO moet onderdeel worden van het lespakket op middelbare scholen. Dat is de strekking van een burgerinitiatief dat de Kamer bespreekt met minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs). Dit meldt de Tweede Kamer.

Hoe meer mensen EHBO-vaardigheden hebben, hoe sneller zij anderen te hulp zullen schieten bij een ongeval. Daarom moet EHBO een standaardonderdeel worden van het lespakket op middelbare scholen, vinden deejay en politieagent Rob van Someren en arts Bernard Leenstra. Het Rode Kruis schaarde zich evenals 60.000 burgers achter dit burgerinitiatief. "Jongeren kunnen levens redden als zij beschikken over de juiste basisuitrusting", zegt directeur Marieke van Schaik.
 

Nut

We geven verkeersveiligheidslessen. We geven zwemlessen. Waarom niet leren een pleister te plakken, een verband aan te leggen en iemand in stabiele zijligging te leggen op het moment dat het er echt toe doet? Dat vraagt Simons (BIJ1) zich af.
 
Met de EHBO-lessen inspireren we de artsen en verpleegkundigen van de toekomst, zegt De Hoop (PvdA). De lessen kunnen ook begrip creëren voor de rol van hulpverleners, denkt hij.
 

Verplicht?

Is het onderwijs verantwoordelijk voor EHBO-lessen? Beertema (PVV) vindt van niet. Hij ziet de meerwaarde van zulke lessen, maar "onderwijs moet gericht zijn op emanciperen en verheffen". De focus moet liggen op de kernvakken lezen, schrijven en rekenen, zegt ook Peters (CDA). Hij vindt dat scholen zelf moeten beslissen of zij toegang tot EHBO-lessen bieden.
 
Volgens Gündogan (Volt) laten landen als Noorwegen en Finland zien dat excellent onderwijs en EHBO-lessen prima kunnen samengaan. Michon (VVD) benadrukt dat het maar om drie lesuren gaat. Dat moet prima kunnen worden gecombineerd met de focus op de kernvakken. Laten we het aanbod van het Rode Kruis en andere organisaties een kans geven, zegt Van Meenen (D66).
 
Het onderwijs heeft de handen vol, reageert Slob. Het kabinet voelt daarom niet voor verplichte EHBO-lessen in het curriculum. Wel wil hij samen met het Rode Kruis verkennen hoe die vaardigheden op een andere manier kunnen worden aangeboden. De minister komt daar voor september 2021 op terug.
 

Bekendheid

Vroeger zaten EHBO-vaardigheden standaard in mts-opleidingen, betoogt Westerveld (GroenLinks). Waarom is dit uit de lesprogramma's verdwenen? Slob wijst erop dat het op dit moment mogelijk is om gastlessen aan te bieden. Zo'n 8.000 vmbo-leerlingen volgen bovendien een keuzevak gericht op het voorkomen van ongevallen. De minister gaat bekijken hoe hij dit vak meer bekendheid kan geven.
 
De Kamer stemt op 11 mei over de tijdens het debat ingediende motie.