Transformatie sociaal domein

De transformatie in het sociaal domein is doorgevoerd, waarbij gemeenten ingezet hebben op een vernieuwend lokaal stelsel. Bijvoorbeeld met het leveren van maatwerk aan de burger op lokaal niveau en decentraliseren van taken en middelen. De transitie is weliswaar afgerond, maar met betrekking tot de uitvoering en samenwerking zijn er nog stappen te zetten. De transformatie in het sociaal domein heeft namelijk invloed op de aanpak en werkwijze. De kennis van de regelgeving die gerelateerd is aan de transformatie is niet meer voldoende om je aan te passen aan de nieuwe situatie. Om met alle veranderingen mee te gaan, is het daarom belangrijk om de juiste kennis en vaardigheden op te doen. Een opleiding Sociaal Domein voorziet erin om op de ideale manier met deze ontwikkelingen om te gaan. Bekijk hieronder een aantal van de opleidingen die betrekking hebben op het sociaal domein.

Opleiding tot Adviseur Sociaal Domein

Binnen het sociaal domein is er sprake van veel beweging als het gaat om de Participatiewet, Wmo en jeugdzorg. In dat kader is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen die hierop betrekking hebben. Bovendien is het een voordeel om daarbij praktisch geschoold te zijn om specifieke vaardigheden te ontwikkelen. Denk daarbij aan het efficiënt kunnen schakelen tussen partijen en disciplines binnen het sociaal domein. Een opleiding Adviseur Sociaal Domein is daarvoor een ideale basis. Je leert onder meer om professionele vaardigheden te ontwikkelen met betrekking tot het geven van advies. Ook krijg je tijdens de opleiding concreet inzicht in het complexe werkgebied binnen het sociaal domein. Zo ben je na de opleiding onder meer in staat om integrale vraagstukken op een succesvolle manier aan te pakken. 
 

Opleiding tot Wmo-consulent

De invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning ofwel Wmo is onderdeel geweest van de transformatie in het sociaal domein. Om met deze verandering mee te gaan, is het mogelijk om een praktijkgerichte opleiding tot Wmo-consulent op HBO-niveau te volgen. Een dergelijke opleiding voorziet bovendien in baankansen om als Wmo-consulent voor een gemeente te werken. Na het succesvol afronden van de studie ben je dan ook in staat om een zorgvuldige indicatie af te geven op basis van de hulpvraag van cliënten in het kader van de Wmo. Daarnaast beschik je dan over de kennis en vaardigheden om structurele oplossingen te zoeken en middelen op een praktische manier in te zetten.