Leren over 75 jaar vrijheid

Oorlog is niet spannend. Dat oorlog mensenwerk is, dat is spannend. En vooral hoe het geleidelijk aan fout gaat. Dat is wat onze vrijheid ondermijnt. Als vrijheid van pers, vrijheid van meningsuiting verdwijnen, tegenstanders zonder pardon worden opgesloten, dan ontstaat er ruimte voor manipulatie en overheersing.  

In 2020 is het exact 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. De oorlog die ervoor zorgde dat de rechtsstaat buiten werking werd gesteld en ons onze vrijheid werd ontnomen.  Dat is ook het centrale thema in het educatieve aanbod van de WO2 musea en herinneringscentra in Nederland. Waar de meesten van ons niet anders gewend zijn dan in vrijheid te leven, is leven in vrijheid nog steeds niet vanzelfsprekend.

Daarom is het belangrijk de verhalen van de Tweede Wereldoorlog levend én actueel te houden. Vooral voor jonge mensen, die deze verhalen kunnen verbinden met de actualiteit waarin zij opgroeien om te reflecteren op democratische waarden en hen leren daarin hun eigen standpunt te bepalen.

De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en onze omgang ermee verandert. Ooit ging het eenvoudig om 'goed' en 'fout'. In onze tijd is er in verhalen over de oorlog meer ruimte voor nuanceringen, voor de gelaagdheid, en de tegenstrijdigheid van motieven en perspectieven. Daarnaast is er meer en meer belangstelling voor biografische en lokale verhalen. Concrete ervaringen van toen, kennis van de dilemma's en keuzes waar mensen toen mee worstelden hebben betekenis voor ons leven nu.

Hoe betrek je leerlingen zo optimaal mogelijk bij lessen over de Tweede Wereldoorlog?  Hoe zorg je er als docent voor dat ze kritisch nadenken, geef je ruimte voor debat en dialoog met respect voor ieders mening? De organisaties binnen de WO2-sector hebben hiervoor een veelzijdig aanbod voor elke regio en met uiteenlopende thema’s ontwikkeld. Van (digitale) lessen op school, handleidingen of trainingen voor docenten, museumrondleidingen, films en spellen. En ook als u maatwerk wilt kunnen de WO2 musea en herinneringscentra vast iets voor u betekenen. 

Zo wordt leren OVER De Tweede Wereldoorlog ook leren VAN de Tweede Wereldoorlog. Nieuwsgierig geworden? Bekijk dan voor meer informatie over het aanbod aan educatieve hulpmiddelen onze onderwijsvideo en onze website www.lerenvanwo2.nl. Alle educatieve hulpmiddelen zijn kosteloos te downloaden en te gebruiken.