Meer scholieren slaagden door coronacrisis dit jaar voor hun examens

Uit een rondgang van NOS Stories onder dertien scholenkoepels uit Nederland, blijkt dat er gedurende de coronacrisis meer scholieren voor hun examens zijn geslaagd dan afgelopen jaar. Dit meldt de NOS.

De centrale examens konden dit jaar in verband met het coronavirus niet doorgaan. Eindexamenkandidaten kregen daardoor hun diploma gebaseerd op de resultaten van de schoolexamens. Uit het onderzoek komt naar voren dat met name leerlingen op havo en vwo dit jaar beter scoorden. Ook vmbo-leerlingen lieten dit jaar betere prestaties zien, maar de verschillen met afgelopen jaar zijn daar wel kleiner dan op andere niveaus. Dit zou kunnen doordat de slaagpercentages op het vmbo de afgelopen jaren al hoger waren dan op de havo en het vwo.
Onderwijsminister Arie Slob heeft laten weten pas met een reactie te komen wanneer de officiële landelijke cijfers bekend zijn gemaakt door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
 
Door: Nationale Onderwijsgids