Scholieren in azc’s missen toegang tot online onderwijs door gebrek aan wifi

Nu middelbare scholieren na de meivakantie weer zullen terugkeren naar hun online lesmateriaal thuis, geldt dat niet voor alle jongeren in asielzoekerscentra. Ondanks de belofte van staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) om de slechtwerkende wifi te verbeteren, missen veel scholieren in azc's de toegang tot digitaal onderwijs. De Werkgroep Kind in azc waarschuwt voor het vergroten van de leerachterstand bij deze groep kwetsbare jongeren. Dit meldt Unicef.

“Juist in tijden van corona is het noodzakelijk dat deze al kwetsbare jongeren door kunnen leren,” zegt Helen Schuurmans, voorzitter van de Werkgroep Kind in azc. “Zij hebben nu al zo weinig afleiding, laten we er dan op zijn minst voor zorgen dat ze verder aan hun toekomst kunnen werken.”
 
Een goedwerkende internetverbinding is cruciaal nu scholieren uit het voortgezet onderwijs digitaal onderwijs volgen en door de coronacrisis pas per 1 juni gedeeltelijk weer naar de schoolbanken kunnen terugkeren. Staatssecretaris Broekers-Knol beloofde daarom dat de wifi-problemen in asielzoekerscentra in de derde week van april opgelost zouden zijn. Maar uit een inventarisatie van de Werkgroep waarbij honderd middelbare scholen om een reactie is gevraagd, blijkt dat in veel asielzoekerscentra de internetverbinding niet voldoende is hersteld. Van de vijfenveertig reacties geeft een derde van de scholen aan dat hun leerlingen die in azc's wonen onvoldoende internetbereik hebben om hun lessen goed te kunnen volgen.
 
Voor alle kinderen in de circa zestig asielzoekerscentra is wifi niet alleen belangrijk voor schoolwerk of ontspanning; het is ook hun enige venster naar de buitenwereld waarmee ze contact kunnen houden met familie en vrienden. Voor kinderen die veel ontberingen hebben doorstaan, is dit contact van grote betekenis.
De Werkgroep Kind in azc pleit onder meer voor een structurele verbetering van de kwaliteit van de wifi in asielzoekerscentra. Daarbij wil de Werkgroep, naast een algeheel goed internetbereik, ook een goede verbinding in de eigen woonruimte. Schuurmans: “Als er alleen goed bereik is in gemeenschappelijke ruimtes, dan kunnen jongeren zich lastig concentreren bij het maken van hun huiswerk, kunnen ze geen privégesprekken voeren en dus ook niet bijvoorbeeld de Kindertelefoon bellen.”
 
De Werkgroep is in 2010 opgericht en bestaat uit een coalitie van UNICEF Nederland, Defence for Children, VluchtelingenWerk Nederland, War Child, Stichting De Vrolijkheid en Save the Children Nederland. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids