Middelbare scholieren blijven in hetzelfde lokaal, docenten wisselen van klas

Zodra de middelbare scholen weer opengaan, begin juni, moeten de leerlingen gespreid naar school. Dat staat in een gezamenlijk protocol van onderwijsorganisaties, waaronder de VO-Raad en de onderwijsbonden. Dat meldt de VO-Raad na berichtgeving door de NOS.

Volgens het protocol moeten de scholieren 1,5 meter afstand houden van elkaar en docenten. Het advies is om werkplekken dicht tegen de muren te plaatsen. Voor de meeste scholen betekenen de nieuwe maatregelen dat slechts een derde tot een kwart van de leerlingen tegelijkertijd op school kan zijn.

Er geldt geen maximale groepsgrootte; die wordt bepaald door de ruimte in het schoolgebouw. Om contact met andere leerlingen zoveel mogelijk te beperken wordt geadviseerd, waar mogelijk, gebruik te maken van vaste groepssamenstellingen.

Ook adviseert het protocol dat leerlingen zoveel mogelijk in hetzelfde lokaal blijven en docenten wisselen van lokaal. Door de hele school staan desinfectiemiddelen. De kantines blijven dicht en de lunch moet worden genuttigd in het lokaal.

In het protocol wordt onderscheid gemaakt tussen voorschriften en adviezen. Een van de voorschriften is bijvoorbeeld dat de leerlingen bij aankomst op school direct naar binnen gaan en niet wachten op het schoolplein.

Een definitief besluit over het openen van de middelbare scholen volgt uiterlijk op 20 mei. De VO-raad benadrukt dat het gaat om een 'voorlopig protocol'. Op basis van nieuwe inzichten en adviezen van het Outbreak Management Team kan het protocol nog worden aangepast.

Door: ANP