Gratis online onderwijsaanbod voor scholieren en leerlingen

De VSNU heeft tijdelijk onderwijsmateriaal over verschillende wetenschappelijke onderwerpen gratis online beschikbaar gesteld voor (eindexamen)leerlingen. Dit is gebeurd op initiatief van een aantal vo-scholen. Het doel hiervan is om leerlingen, nu zij door de coronacrisis geen fysiek onderwijs kunnen volgen, te ondersteunen met een boeiend inhoudelijk aanbod. Dit meldt de VO Raad. 

Op deze manier kunnen zij gratis kennis opdoen over diverse wetenschappelijke onderwerpen. Het materiaal dat online staat betreft een selectie van online modules van onder meer pre-university en andere aansluitingsprogramma’s en summer schools. Het aanbod focust op alle studierichtingen en is er voor leerlingen van het primair onderwijs en voor scholieren van het voortgezet onderwijs.
 
Het initiatief stopt als de onderwijssituatie weer wordt genormaliseerd.
 
 
Door: Nationale Onderwijsgids