Digitaal lesmateriaal geeft vrouwen plek in geschiedenisonderwijs

Educatieplatform F-site en uitgeverij ThiemeMeulenhoff geven vrouwen in de geschiedenis een gezicht en een plaats in het geschiedenisonderwijs. Gezamenlijk bieden zij digitaal lesmateriaal aan over historische vrouwen. De lessen sluiten aan bij de geschiedenismethode Feniks (VO) van ThiemeMeulenhoff. Dit meldt ThiemeMeulenhoff.

Wie weet wat de kracht was van Hypathia, de invloedrijke wiskundige en filosofe uit Alexandrië (370 tot 415 na Chr.)? Wie kent eigenlijk de werken van Judith Leyster, meesterschilder uit de Gouden Eeuw? En wie weet dat Sojourner Truth al in 1851 duidelijk maakte dat zwarte vrouwen niet vergeten moesten worden in de emancipatiestrijd?
 
Vrouwen worden bij het beschrijven van de geschiedenis nog wel eens ‘vergeten’, ook in de geschiedenisboeken. Dankzij de samenwerking tussen educatieplatform F-site en uitgeverij ThiemeMeulenhoff kunnen nog meer leerlingen in het VO nu alles te weten komen over vrouwen in de geschiedenis.
 

Historische vrouwen zichtbaar maken

Het lesmateriaal over historische vrouwen van F-site is vanaf 15 april ook te vinden op Thiemo, het online platform van ThiemeMeulenhoff met inspiratie en aanvullend materiaal voor docenten in het voortgezet onderwijs. Het extra digitale lesaanbod is kosteloos toegankelijk voor alle docenten in Nederland.   
 
F-site werd door projectbureau Van Gisteren in 2017 gelanceerd vanuit de gedachte dat vrouwen in de geschiedenismethodes vaak onzichtbaar zijn. F-site biedt op haar eigen platform al lesmateriaal aan over vrouwen uit de geschiedenis, toegespitst op de tien tijdvakken. Op dit moment zijn er meer dan vijftig verhalen en lesopdrachten over vrouwen beschikbaar: van jagers en verzamelaars tot televisie en computers.
 
Door: Nationale Onderwijsgids