Zeeland eerste provincie die luchtmetingen laat verrichten door leerlingen Technasium

Afgelopen drie maanden werkten 63 leerlingen van de Technasia van Pontes Scholengroep op uitnodiging van de Provincie Zeeland en met ondersteuning van de Omgevingsdiensten aan het project Fijnstof. Ze deden op twintig verschillende locaties metingen, onder andere in en om hun huis, op drukke en verkeersluwe wegen, op de Zeelandbrug, op het schoolplein en in parkeergarages. Op donderdag 13 februari 2020 presenteerden zij het eindresultaat in het provinciehuis. Dit meldt provincie Zeeland.

Bij fijnstofmetingen bij de Zeelandbrug was in de meetresultaten duidelijk te zien wanneer de brug open had gestaan en wanneer het spits was geweest. Op die momenten nam de hoeveelheid fijnstof direct toe. Uit andere metingen blijkt dat er een verband is tussen de hoeveelheid fijnstof langs een drukke weg, en de hoeveelheid fijnstof wat verder van de weg af. Het is dus niet zo gezond om dicht bij een drukke weg te leven. Ook kon er een advies gegeven worden voor een ‘gezonde’ fietsroute naar school waarbij weinig fijnstof werd gemeten omdat er minder drukke wegen langs lopen.
 

Hard gewerkt

Gedeputeerde Dick van der Velde (milieu) is trots op de leerlingen. “Er is hard gewerkt door de leerlingen en daarmee merk je dat het onderwerp milieu hen interesseert. Ik vind het belangrijk dat leerlingen niet alleen wat leren uit boeken, maar juist ook in de praktijk. Extra leuk is om dat te doen in de eigen leefomgeving. Mooi dat we daar als Provincie ons steentje aan hebben kunnen bijdragen. Wat mij betreft ondersteunen we vaker dit soort projecten.”
 

Bewustwording

Bij aanvang van het project in november 2019 maakten de derdejaarsscholieren analyses wat fijnstof en luchtverontreiniging is. Daarna voerden zij diverse luchtmetingen uit om te kunnen vaststellen hoe het staat met de luchtkwaliteit in Zierikzee en Goes. Doel van het project was enerzijds om bewustwording bij de leerlingen te creëren over eigen leefomgeving. En anderzijds om te laten zien dat in Zeeland verschillende opleidingen en banen zijn op het gebied van milieu. Dit doel is behaald.  
 

Zeeland eerste provincie

Zeeland is de eerste provincie waarin dit project door leerlingen is opgepakt en uitgevoerd samen met de Omgevingsdiensten RUD Zeeland, DCMR, de gemeenten Goes en Zierikzee, RIVM, GLOBE Nederland en het platform GirlsFuture voor meiden en techniek.
 
Door: Nationale Onderwijsgids