De bibliotheek op school: structureel aandacht voor leesbevordering

Lezen moet voortdurend een punt van aandacht zijn op scholen. En het is belangrijk dat leraren aandacht hebben voor activiteiten die het lezen van leerlingen ondersteunen. Dat concluderen de onderzoekers van de Vrije Universiteit en de Erasmus Universiteit die de aanpak de Bibliotheek op school in het basisonderwijs en vmbo hebben geëvalueerd. In hun publicatie Lezen stimuleren via vrij lezen, boekgesprekken en appberichten beantwoorden ze de vraag of deelname aan de Bibliotheek op school verschil maakt. Dit meldt Stichting Lezen.

Stichting Lezen presenteert tijdens het Tel mee met Taal-congres op 13 februari 2020 in Utrecht de publicatie Lezen stimuleren via vrij lezen, boekgesprekken en appberichten van onderzoekers Lisa van der Sande, Ilona Wildeman, Adriana Bus en Roel van Steensel. Belangrijkste bevinding is dat op de basisscholen die deelnamen aan de intensieve stimuleringsregeling van de Bibliotheek op school (extra hulp en middelen voor leesbevordering) de aandacht voor leesactiviteiten gehandhaafd bleef, terwijl die aandacht terugliep op de scholen die er niet aan deelnamen.
 

Lezen op de basisschool

Uit het onderzoek blijkt dat deelname aan de Bibliotheek op school positieve effecten sorteert, maar dat er ook ruimte voor verbetering is. Zo lijkt vrij lezen in het basisonderwijs bijvoorbeeld alleen effect te hebben op de leesfrequentie van de kinderen die toch al lezen. Voor de aarzelende lezers is alleen vrij lezen niet genoeg; voor hen is waarschijnlijk meer begeleiding gewenst om hier ook van te kunnen profiteren. Voorlezen blijkt een zeer geschikte leesbevorderingsactiviteit: het heeft een positief effect op álle leerlingen.
 

Lezen op het vmbo

Vrij lezen komt op de Bibliotheek op school-scholen regelmatiger voor dan op vmbo-scholen die wel een actief leesbevorderingsbeleid hebben, maar niet aan de Bibliotheek op school meedoen. De Bibliotheek op school stimuleert de leesmotivatie van meer vaardige leerlingen (leerlingen uit de gemengde en theoretische leerweg), van meisjes en van jongere leerlingen. Dit zijn juist de leerlingen die over het algemeen welwillender staan tegenover lezen. De ‘onwillige’ lezers, die ruimschoots vertegenwoordigd zijn op het vmbo, worden door de Bibliotheek op school nog onvoldoende bereikt.
 

De Bibliotheek op school

Kunst van Lezen stimuleert duurzame samenwerking voor leesbevordering tussen Bibliotheken en basisscholen en vmbo-scholen onder de noemer de Bibliotheek op school. 
 

Intensieve stimuleringsregeling De Bibliotheek op school

Twaalf basisscholen en twaalf bibliotheken in het primair onderwijs en zeven vmbo-scholen en evenveel begeleidende bibliotheken door heel Nederland hebben samengewerkt aan het intensieve-stimuleringstraject de Bibliotheek op school. Kunst van Lezen heeft voor dit traject extra middelen ingezet om een serieuze slag te maken in het bevorderen van lezen op school en thuis. 
 

Kunst van Lezen

Kunst van Lezen is het leesbevorderingsprogramma van OCW dat uitgevoerd wordt door penvoerder Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek in nauwe samenwerking met provinciale en lokale bibliotheekorganisaties. 
 
 
Door: Nationale Onderwijsgids