Een op vijf scholieren in Nederland woont samen met een langdurig ziek gezinslid

Een op de vijf middelbare scholieren in Nederland woont samen met een langdurig ziek gezinslid. Scholieren met een zorgsituatie thuis scoren minder goed op levenstevredenheid, ervaren gezondheid, psychosomatische klachten en schooldruk. Het opgroeien met ziekte blijkt meer van invloed op de kwaliteit van leven van scholieren dan extra tijd besteden aan (huishoudelijke) taken. Voldoende steun van thuis, vrienden, klasgenoten en leraren kan de kwaliteit van leven van scholieren met een langdurig ziek gezinslid verbeteren. Dit blijkt uit Bezorgd naar school. Kwaliteit van leven van scholieren met een langdurig ziek gezinslid, een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam. Dit meldt SCP.

Gezinslid met langdurige ziekte

Bij een gezinslid met een langdurige ziekte gaat het om een situatie die langer dan drie maanden duurt en waarbij sprake is van een lichamelijke of psychische aandoening. Te denken valt aan kanker, suikerziekte, hartziekten, depressie, verslaving, autisme of een verstandelijke beperking. In de helft van de gevallen betreft het een van de ouders, maar het kan ook om een broer of zus gaan of een ander familielid. 
 

Meer klachten

De meerderheid van de scholieren ervaart een goede of zelfs uitstekende gezondheid; scholieren met een ziek gezinslid rapporteren echter wel anderhalf keer zo vaak dat hun gezondheid slecht of redelijk is. Daarnaast ervaren scholieren met een zieke naaste naar verhouding een grote schooldruk, dat wil zeggen dat zij zich vaker onder druk voelen staan door het schoolwerk dat ze moeten doen. Scholieren met meerdere zieke gezinsleden zijn als kwetsbaar te beschouwen binnen de groep met een zorgsituatie thuis. 
 

Zorgsituatie heeft meer impact dan extra taken

Driekwart van de scholieren met een zorgsituatie thuis zegt dat zij taken of verantwoordelijkheden in het gezin hebben. Bij de scholieren zonder een ziek gezinslid is dat tweederde. Vergeleken met hen besteden de scholieren met een ziek gezinslid daar anderhalf keer zo vaak extra tijd aan (minstens 4 uur per week). Een zorgsituatie thuis, inclusief de emotionele druk die dat met zich mee kan brengen, weegt bij scholieren zwaarder voor hun kwaliteit van leven dan het extra tijd besteden aan taken. 
 

Steun kan kwaliteit van leven verbeteren

Steun is voor de kwaliteit van leven van alle scholieren van belang, maar in het bijzonder voor scholieren met een zorgsituatie thuis. Scholieren met een zorgsituatie thuis ervaren relatief weinig steun vanuit hun gezin; zij hebben onder andere het gevoel dat mensen in hun gezin minder hun best doen om hen te helpen. 
 

Over het onderzoek

Deze studie is gebaseerd op een enquête die in 2017 is uitgezet onder scholieren in Nederland (Health Behaviour in School-aged Children). Aan dit onderzoek deden 6500 respondenten van het voortgezet onderwijs mee, inclusief ruim 1200 met een langdurig ziek gezinslid. Meer informatie over het onderzoek is hier te lezen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids