Werkagenda voor het intern toezicht in het voortgezet onderwijs

Bevordering van kwaliteit en professionalisering van het intern toezicht in het voortgezet onderwijs: daar zetten de vereniging van toezichthouders voor onderwijs en kinderopvang (VTOI-NVTK), de VO-raad, de Onderwijsbestuurdersvereniging, de Inspectie van het Onderwijs en het ministerie van onderwijs deze week hun handtekening onder. Daarmee is de gezamenlijke werkagenda voor het intern toezicht in het voortgezet onderwijs vastgesteld. Dit meldt de Onderwijsinspectie.

Deze gezamenlijke werkagenda bestaat uit tien acties om de komende twee jaar de kwaliteit en professionalisering van het intern toezicht in het voortgezet onderwijs te bevorderen. Zo willen de ondertekenaars dat intern toezichthouders actief hun bekwaamheid onderhouden en wordt er een verbeterde manier om de zelfevaluatie uit te voeren ontwikkeld. Ook komt er een pilot voor collegiale visitatie onder intern toezichthouders. De volledige werkagenda is hier te vinden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids