Onderzoekers testen model dat schoolverzuim zou moeten voorspellen

Leerlingen die langdurig van school verzuimen, ontvangen van de gemeente Den Haag een kennisgevingsbrief. Het doel van deze brief is het voorkomen van toekomstig verzuim. Voor een deel van de leerlingen levert het sturen van een brief niet het gewenste resultaat en zou een gesprek beter passen. Om deze groep leerlingen beter in beeld te krijgen, heeft de gemeente Den Haag een model ontwikkeld waarin de kans wordt berekend dat een leerling na het sturen van de brief opnieuw langdurig verzuimt. Dit meldt het CBS.

Voor het berekenen van deze kans is een beslisboom gebouwd waarbij kenmerken van de leerling en school als voorspellers zijn meegenomen. De AUC van dit model bedroeg 0,83.
 
Om na te gaan of het mogelijk is om de voorspelkracht van het model te vergroten, is een analyse uitgevoerd via remote access met microdata van het CBS. Naast de kenmerken van de leerling en schoolkenmerken is onderzocht of het huishoudinkomen, de huishoudsituatie en slachtoffer of dader zijn van een misdrijf voorspellende waarde hebben voor het al dan niet opnieuw verzuimen. De toevoeging van deze specifieke dataset van het CBS heeft het model iets verder verbeterd, maar de verbetering is marginaal. De AUC is van 0,83 naar 0,85 gegaan, een verbetering van twee procentpunten.
 
Door: Nationale Onderwijsgids